Dây Cáp quang sản phẩm tuyệt vời cho ngành truyền thông

Dây cáp quang là một trong những sản phẩm trong ngành viễn thông được ứng dụng khá nhiều. Sản phẩm được sử dụng khá nhiều để truyền tải thông tin một cách hiệu quả. Hiện nay, sản phẩm đã và đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong các dịch vụ của mình. Chúng… [Read more]

Giới thiệu dây nhảy quang nổi bật trên thị trường hiện nay

Dây nhảy quang thường được biết đến với đoạn dây quang có thể được phân loại bằng phương tiện truyền dẫn (chế độ multimode hoặc singlemode), bằng cách xây dựng kết nối với đầu connector (FC-SC, LC-LC, SC-SC, SC-LC…) và bởi cấu trúc sợi dây cáp quang (simplex hoặc duplex). Bài này sẽ giới thiệu dây nhảy quang simplex và dây… [Read more]

Cáp quang multimode 4 core

Cáp quang multimode 4 core | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang multimode 4 sợi,  dây cáp quang multimode 4 sợi MM, dây cáp quang multimode 4 sợi OM2, dây cáp quang multimode 4 sợi OM3, cáp quang multimode 4fo, cáp quang multimode 4… [Read more]

Cáp quang multimode 4 sợi

Cáp quang multimode 4 sợi | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang multimode 4 sợi,  dây cáp quang multimode 4 sợi MM, dây cáp quang multimode 4 sợi OM2, dây cáp quang multimode 4 sợi OM3, cáp quang multimode 4fo, cáp quang multimode 4… [Read more]

Cáp quang multimode

Cáp quang multimode | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang MM, OM2, OM3, cáp quang multimode, cáp quang multimode 24fo, cáp quang multimode 4fo, cáp quang multimode 8fo, cáp quang multimode 12fo, cáp quang multimode 6fo

Giới thiệu

Giới thiệu | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang, cáp quang single-mode, cáp quang multimode, cáp quang 24fo, cáp quang 4fo, cáp quang 8fo, cáp quang 12fo

Cửa hàng

Cửa hàng | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang, cáp quang single-mode, cáp quang multimode, cáp quang 24fo, cáp quang 4fo, cáp quang 8fo, cáp quang 12fo

Giỏ hàng

  Giỏ hàng | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang, cáp quang single-mode, cáp quang multimode, cáp quang 24fo, cáp quang 4fo, cáp quang 8fo, cáp quang 12fo

Tài khoản

  Tài khoản | Dây Cáp quang ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh – Đại lý phân phối bán buôn dây cáp quang, cáp quang single-mode, cáp quang multimode, cáp quang 24fo, cáp quang 4fo, cáp quang 8fo, cáp quang 12fo