Giá dây cáp quang (liên tục cập nhật mới nhất)

Bảng giá dây cáp quang mới nhất

STT TÊN SẢN PHẨM Hãng SX ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1 Cáp quang multimode AMP 4 sợi OM2   (1-1427449-2) AMP China Mét 1 15,000
2 Cáp quang multimode AMP 8 sợi OM2   (1-1427451-2) AMP China Mét 1 28,000
3 Cáp quang multimode AMP 4 sợi OM3   (1-1427449-3) AMP China Mét 1 25,000
4 Cáp quang multimode AMP 6 sợi OM3   (1-1427450-3) AMP China Mét 1 32,000
5 Cáp quang multimode AMP 8 sợi OM3   (1-1427451-3) AMP China Mét 1 36,000
6 Cáp quang multimode AMP 12 sợi OM3   (1-1427452-3) AMP China Mét 1 45,000
7 Cáp quang single-mode AMP 4 sợi OS2 9/125 (1-1427449-4) AMP China Mét 1 11,000
8 Cáp quang single-mode AMP 8 sợi OS2 9/125 (1-1427451-4) AMP China Mét 1 18,000

Bảng giá dây nhảy quang

STT TÊN SẢN PHẨM Hãng SX ĐVT SỐ LƯỢNG GIÁ
(VNĐ)
1 Patch cord LC,SC Multimode OM3 2.0mm duplex 3m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 110,000
2 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 5m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 180,000
3 Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 10m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 250,000
4 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 15m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 280,000
5 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 20m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 350,000
6 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 25m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 400,000
7 Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 30m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 450,000
8 Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 35m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 500,000
9 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 40m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 560,000
10 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 45m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 590,000
11 Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 50m CABLEXA/COMPUFOX Sợi 1 650,000